Tuna BALKAN (ODTÜ)

Melik DÖLEN (ODTÜ)

O. Selçuk YAHŞİ (ENVY A.Ş.)

Yiğit YAZICIOĞLU (ODTÜ)

Orhan YILDIRIM (ODTÜ)