ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Soğuk Dövmede Sürekli Ortamlar Hasar Mekaniği (SOHM) Uygulamalar, Bölüm I: Ekstruzyonda v-şeklinde Merkezi Kırık Oluşumunun Modellenmesi – C. SOYARSLAN, A. E. TEKKAYA, U. AKYÜZ

Soğuk Dövmede Sürekli Ortamlar Hasar Mekaniği (SOHM) Uygulamalar, Bölüm ıı: Ekstruzyonda v-şeklinde Merkezi Kırık Oluşumunun Önlenmesi – C. SOYARSLAN, A. E. TEKKAYA, U. AKYÜZ

Yumuşak Doku Mekanik Davranışının Modellenebilmesi için Yerinde Canlı (İn Vivo) İndentör Deneyleri –  A. T. PETEKKAYA, E. TÖNÜK

Yerinde-Canlı İndentör Deneylerinden Elde Edilen Yumuşak Doku Mekanik Davranışını Modellemek için Sanki-Doğrusal Viskoelastik Malzeme Modelleri – K. ÜSÜ, E. TÖNÜK

Bir Traktör Fabrikasında Hücresel İmalat Uygulaması – M. YURDAKUL, K. G. GÜÇLÜ, Y. T. İÇ

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER