Sahibi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

ISSN : 1302-9487

Yayın Kurulu:

Yayın Kurulu üyelerini görmek için tıklayınız.

Danışma Kurulu:

Danışma Kurulu üyelerini görmek için tıklayınız.

Yazışma Adresi:

Makina Tasarım ve İmalat Derneği

Atılım Üniversitesi, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi

06836, İncek/ANKARA

Tel: (0312) 586 83 68 – 88 60

Faks: (0312) 586 80 91

E-posta: iletisim@matim.org.tr ; matim@parlar.org.tr ; matim@atilim.edu.tr