ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Kanal Fanının İtme Kuvvetinin Deneyel Olarak Hesaplanması

Mehmet Hanifi Doğru, İbrahim Halil Güzelbey

“Plastik Ürünlerin Mekanik Özelliklerini Etkileyen En Uygun Enjeksiyon İşlem Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Belirlenmesi”

Hasan Öktem, Durmuş Kıl, Ece Simooğlu Sarı, Mustafa Çöl

“Yaşlandırma Parametrelerinin Farklı Geometrilere Sahip Alüminyum Ekstrüzyon Ezilme Kutularında Darbe Performansına Etkileri”

Emre doruk, Gürkan Yılmazoğlu, Zeki Ayaz, Tanya Başer, İsmail Durgun 

“Bor Nitrür Kaplamanın, Kaynak Çapaklarının Metal Aparat Yüzeylerine Yapışma Davranışlarına Etkisi”

Merih Şengönül, İsmail Durgun, Nihan Dökmetaş, Hakan Kalkan, Bilgin Kaftanoğlu

“”Tornalama İşleminde Karbon Emisyonunu En Aza İndiren Bir Modelin Geliştirilmesi”

Yusuf Tansel İç, F. Selin Akkoç, Nergis Gümüşboğa, Zeynep Ballı