Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri

“İşleme Merkezlerinin Yapısal Bileşenlerini Kullanan Bir Seçim Modelinin Geliştirilmesi”

Yusuf Tansel İç,  Mustafa Yurdakul

“Güvenirlik Temelli Mekanik Sistem Tasarımı ve Sistem Güvenirliğinin Öngörülmesi”

Levent Sözen, Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç 

“Farklı Sertlik Değerlerindeki W360 Sıcak İş Takım Çeliğinin Yüksek Sıcaklıkta Aşınma Davranışı ve Çentik Darbe Dayanımının İncelenmesi”

Emre Taşcıoğlu, Yusuf Kaynak

“Ar-Ge’yi Doğru Yorumlamak: Bütüncül Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi”

Zafer Gemıcı, Fahrettin Öztürk 

“Çok Fonksiyonlu Paralel Geçit Merdiveni Tasarımı, Analizi ve Üretimi”

Yavuz Sümer, Bekir Bediz