Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri

“A Study on Endurance of Aluminum Road Wheels Produced by Flow Forming for Tracked Land Platforms”

Faruk Elaldı,  Süleyman Alper Kale

“Savunma Sanayiinde Katmanlı İmalat ile Tedarik Zinciri Yönetimi”

Kıvılcım Ersoy 

“Yeni Bir Hibrid Metasezgisel Algoritma İle Drone Kolunun Yapısal Optimizasyonu”

Betul Yildiz 

“Tornalanmış yüzey imgeleri gri ton ortalama değerlerinin takım aşınması ile ilişkisinin incelenmesi”

Muzaffer Tacettin Küllaç,  Olkan Çuvalcı

“Kelebek Vanaların Simülasyon Destekli Deney Tasarımı ve Prototip Üretimi”

Erhan Özkan