ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Silindirik Taşlamada Taş Tane Büyüklüğü, Taş Dokusu ve Taş Sertliğinin Taşlama Oranına Etkileri –

 Abdulkadir GÜLLÜ, Halil DEMİR

Rulman Titreşimlerine Taylor Serisi Açılımı Yardımıyla Basit Bir Yaklaşım – Nizami AKTÜRK

Otomobil Gövdesinin Bilgisayar Yardımı İle Modellenmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi – Y. Samim ÜNLÜSOY, M. Akif ERŞAHİN, Orhan ALANKUŞ, Cem AKBAŞ

Jantların Virajda Yorulma Testlerinin Sayısal Analizi – Ümit KOCABIÇAK, Mehmet FIRAT

IGES Veri Yapısı Kullanılarak Dönel Parçalarda Süreç Planlama – Zafer TEKİNER, İhsan KORKUT

KONU TARAMASI

Metal Şekillendirme Alanında Kullanılan Çözüm Yöntemleri –  A. Zafer ŞENALP, Bilgin KAFTANOĞLU

 YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER