ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Frezeleme İşlemlerinde Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu –  Zafer TEKİNER, Abdulkadir GÜLLÜ

Kumaşların Kaldırılmasında Kullanılan Robot Ellerinin Karşılaştırılması ve Sistemin Tanıtımı – Babür ÖZÇELİK, Fehmi ERZİNCANLI, İlyas KANDEMİR

Tasarımda Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslama – Macit KARABAY

Kavramsal Tasarım Otomasyonunda “Petri Net” ve Melez Otomat Sentezi – Zühal ERDEN, Aydan M. ERKMEN, Abdülkadir ERDEN

Motorlu Taşıtlarda Kavrama Dinamiğinin İncelenmesi – Y. Samim ÜNLÜSOY, Metin AKKÖK

YENİ GELİŞMELER

Bilgiye Erişimde Yeni Ufuklar: Elektronik Erişim – “Elsevier Science Direct” Örneği – Bülent KARASÖZEN, Çiğdem ÖZBAĞ

 YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER