ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Dış Tornalama İşlemleri İçin Bilgisayar Destekli Kater ve Uç Seçimi – A. Alper KALAÇ, Can ÇOĞUN

İnce Kesitli Bir Kanal İçerisindeki Akımın İncelenmesi İçin 2½-Boyutlu Formülasyon – Gülşen YAMAN, Mehmet İREN

Düz Dişlide Profil Kaydırma Faktörünün, Çatlak İlerleme Yolu Üzerindeki Etkisi – Halil ÖZER, Durmuş GÜNAY

6063 Al Alaşımının Yaşlandırılmasında Çözündürme Sıcaklığının İç Yapı ve Yorulma Özelliklerine Etkisi – Mustafa TAYANÇ, Gülcan TOKTAŞ

Altı Serbestlik Dereceli Bir Endüstriyel Robotun Tasarımı, İmalatı ve Çalıştırılması – Oykun EREN, Bilgin KFTANOĞLU

YENİ GELİŞMELER

Makina Tasarım ve İmalatında Yeni Dönem: Makina Direktifine Uyumluluk ve CE İşareti – Atila ÇINAR

KİTAPLAR

Engineering Tribology, Metin AKKÖK, Gwidon W. STACHOWIAK, Andrew W. BATCHELOR,           Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7304-4

 YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER