ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Çevrimsel Malzeme Deformasyonlarının Modellenmesi, Bölüm I: Plastisite Bünye Modelleri – Mehmet FIRAT

Deformasyonlarının Modellemesi, Bölüm II: LOKP Bünye Denklemleri – Mehmet FIRAT

Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilen Alüminyum Alaşımı Levhaların Mekanik Özellikleri – Mustafa Kemal KÜLEKCİ

Yaklaşık Çembersel ve Yaklaşık Doğrusal Yörünge İzleyen Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım – Hüseyin MUTLU

Metal Tozu Üretiminde Yeni Bir Yöntem: “Dondelark Yöntemi” – Necip Fazıl YILMAZ, Yusuf FEDAİ

Tank Namlusunun Operasyonel Modal ve Deplasman Analizi – Mehmet ÇELİK, Murat AYKAN

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER