ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Elektro Erozyon İle İşlemede Parametrelerinin Matematiksel Modellenmesi – T. Ç. DENİZ, C. ÇOĞUN, A. ÖZGEDİK

CNC İşleme Merkezi Seçimi İçin Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi – M. YURDAKUL, T. DOĞRAMACI, Y. T. İÇ

Ankara Metro Trenlerinde Katı ve Sıvı Yağlanmanın Tekerlek Aşınmasına Etkisinin Deneysel İncelenmesi – S. ÖZAL, C. COĞUN

Yumuşak ve Sert Doku Malzeme Deney Sistemi için Elektronik Veri Toplama Birimi Tasarım ve Uygulaması – A. ELHAN, İ. TEKDEMİR, A. CÖMERT, M. BOZKURT, E. TÖNÜK, G. İPEK

Yürüyüş Analizi Uygulamalarında Değişik Eklem Merkezi Kestirim Yöntemlerinin Hesaplanan Eklem Kinematiğine Etkisi – P. KAFALI, E. TÖNÜK, T. TÜMER

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER