13 Nisan 2018

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde, o gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs 2018 tarihinde (Cuma günü) saat 15:30’da, Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Konferans Salonunda (http://g.co/maps/ks4ge) yapılacaktır.

Önceki toplantılardan edindiğimiz deneyime göre, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından, bu yıl da Genel Kurul’un ikinci toplantıda (11 Mayıs 2018) gerçekleşeceği görüşündeyiz.

Üyelerimizin, lütfen, 11 Mayıs 2018 günü saat 15:30’da, adı geçen salonda bulunmalarını; aşağıdaki gündeme göre çalışmalarda katkılarda bulunmaya davet ediyoruz. Bu toplantı tarihini şimdiden kaydedip, çalışma programınıza almanızı özellikle beklemekteyiz.

Sağlıklı ve mutlu günler dileği ile;
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu adına,

Başkan
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

 

Toplantı Gündemi:
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Başkanlık Divanına tutanaklara imzalama yetkisi verilmesi
4. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ayrı ayrı ibraları
6. Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan Bütçenin Okunması, Görüşülmesi ve
Yeni Üye Aidatlarının Saptanması
7. Yeni Yönetim, Denetim Kurullarının Üyelerinin Seçimi
8. Dilekler
9. Kapanış