SUNUS

GENEL DEGERLENDIRME MAKALELERI

Yöneylem Arastirmasinin Verimlilige Katkisi, Ömer SAATÇIOGLU

Çok Amaçli Karar Problemlerinin Çözümünde Pratik Yaklasimlar, Murat KÖKSALAN

Insangücü Planlamasi ve Verimlilige Katkisi, Ömer SAATÇIOGLU

Stok Hareketinin Verimlilge Etkisi, Nesim ERKIP

Çizelgelemenin Verimlilige Katkisi,Ömer KIRCA

Çizelgelemede Bilgisayar Kullanmi, Ömer KIRCA

Etkilesimli Karar Verme – Uygulama Örnegi, Suna KONDAKÇI, Murat KÖKSALAN

ENDÜSTRIYEL DESTEKLI PROJELER

BILIMSEL VE TEKNIK TOPLANTILAR

YENI ÜRÜNLER

DERNEK ÜYELERİ