Editör: Erhan İlhan Konukseven(ODTÜ)
Yardımcı Editör: Hakan Kalkan (ATILIM Üni.)
Yardımcı Editör: Sezer Özerinç(ODTÜ)
Yardımcı Editör: Oğuzhan Yılmaz(Gazi Üni.)

Kurul Üyeleri:
S. Engin Kılıç (ATILIM Üni.)
Bahram LOTFİ (ATILIM Üni.)
Ramazan H. Namlu(ATILIM Üni.)
Can Çoğun (Çankaya Üni.)
Mustafa Bakkal (İTÜ)
Erhan Budak (Sabancı Üni.)
Volkan Esat (ODTÜ Kuzey Kıbrıs)
Mehmet Fırat (Sakarya Üni.)
Hüseyin Filiz (Gaziantep Üni.)
Necdet Geren (Çukurova Üni.
Yiğit Karpat (Bilkent Üni.)
İsmail Lazoğlu (Koç Üni.)
İzzet Özdemir (İYTE)
Ferruh Öztürk (Uludağ Üni.)
Evren Yasa (Eskişehir)
İ. Ethem Saklakoğlu (EGE Üniversitesi)
Yusuf Kaynak (Marmara Üni.)
Ali Oral (Balıkesir Üni.)
Haydar Livatyalı (YTÜ)