Editör: Erhan İlhan Konukseven(ODTÜ)
Yardımcı Editör: Sezer Özerinç(ODTÜ)
Yardımcı Editör: Oğuzhan Yılmaz(Gazi Üni.)

Kurul Üyeleri:
Metin Akkök (ODTÜ)
Can Çoğun (Çankaya Üni.)
Mustafa Bakkal (İTÜ)
Cemal Merih Şengönül (Atılım Üni.)
Erhan Budak (Sabancı Üni.)
İsmail Durgun (TOFAŞ)
Volkan Esat (ODTÜ Kuzey Kıbrıs)
Mehmet Fırat (Sakarya Üni.)
Hüseyin Filiz (Gaziantep Üni.)
Necdet Geren (Çukurova Üni.
Mustafa İ. Gökler (ODTÜ)
Yiğit Karpat (Bilkent Üni.)
İsmail Lazoğlu (Koç Üni.)
İzzet Özdemir (İYTE)
Ferruh Öztürk (Uludağ Üni.)
Evren Yasa (Eskişehir)
İ. Ethem Saklakoğlu (EGE Üniversitesi)
Halim Meço (FNSS)
Yusuf Kaynak (Marmara Üni.)
Ali Oral (Balıkesir Üni.)
Haydar Livatyalı (YTÜ)