ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Birincil İmalat Proseslerinin Seçiminde Kullanılacak Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi – M. YURDAKUL, E. ARSLAN, Y. T. İÇ

Bor Nitrür Kaplamaların Çelik Alt Malzemeler Üzerinde RF Magnetron Saçtırma Yöntemiyle Büyütülmesi – H. CESUR, B. KAFTANOĞLU, A. KALKANLI, B. ORAL

İleri Kompozit Malzemelerin Reçine Transfer Kalıplama Yöntemiyle Üretiminde Kalıp İçi Reçine Akışının Modellenmesi – M. ERDAL, H. İPEK, H. S. ŞAŞ

FDM (Fused Deposition Modeling) Yöntemi ile Çalışan Prototip Cihazlarında Kullanılan ABS Flament telin Ürilemesi Çalışması – B. EKİCİ, H. YALTIRIK

DP800 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin ve Geri Esneme Davranışının İncelenmesi – S. KILIÇ, F. ÖZTÜRK, S. TOROS

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER