ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

FDM (Fused Deposition Modeling) Yöntemi ile Çalışan Hızlı Prototip Cihazlarında Kullanılan Bilgisayar Yazılımı – B. EKİCİ, H. YALTIRIK, M. DEMİRBAŞ

Derin Çekme İşlemlerinde Plastik Buruşma Analizi ve Modellemesi – S. YALÇIN, B. KAFTANOĞLU

Saç Metal Şekillendirmesinde Plastik Kararsızlık ve Şekillendirme Limitlerinin Belirlenmesi – B. ŞANAY, B. KAFTANOĞLU

AA2024 Alümiyum Alaşımı için Şekillendirilebilme Sınır Diyagramlarını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi – G. ÇELİK, B. KAFTANOĞLU, C. KARADOĞAN, C. O. ALKAŞ

Ç1040 Çeliğnin Lazerle Kesilmesi Esnasında Kesme Parametrelerinin Nominal Ölçüdeki Sapma Miktarına Ektilerinin İncelenmesi – Z. DURUKAN, A. GÜLDAŞ, A. GÜLLÜ

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER