Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri

“İnsan Kolu Humerus Kemiğinde Basma Geriliminin İncelenmesi”

Orhan Erden 

“Briket Makineleri Elektromekanik Ve Pnömatik Toplama Robotu Tasarımı”

Orhan Erden 

“Alüminyum Ekstrüzyonu Üzerine Sayısal ve Deneysel Bir İnceleme”

Hakan Kalkan 

“Bağlantı Elemanları Şekillendirme Kalıplarının Aşındırıcı Akışkan Yöntemiyle Parlatılması”

Ömer Eyercioğlu,  Kürşad Göv, Adem Aksoy, Mehmet Aladağ

“Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin İşleme Merkezi Seçiminde Kullanabilecek Bir Karar Destek Sistemi”

Yusuf Tansel İç,  Emin Kabacaoğlu, Çağlar Tümay, Hasan İnanç Demirtaş