Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri

“Elektron Işınıyla Ergitme Yöntemiyle Üretilen Ti6Al4V Parçalarının Mekanik Özellikleri Üzerinde İnşa Yönünün Etkisi”

Orhan Gülcan, Selen Temel Yiğitbaşı, Erhan İlhan Konukseven

“Sac Metal Şekillendirmede Katı-Kabuk Elemanı ile Buruşmanın Tahmini”

Ahmet Zafer Şenalp 

“Eklemeli İmalatla Üretilen Kafes Yapıların Mekanik Özellikleri”

Orhan Gülcan 

“Hibrit Sismik Sönümleyicinin Enerji Emilimi Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi”

Yağmur Ersan, Ayşen Bağbaşı, Bahman Paygozar, Şehram Dizeci 

“Eklemeli İmalat ile Üretilen Latis Yapılardaki Geometrik Değişimlerin Konuma Bağlı İstatistiksel Modellenmesi”

Recep Muhammet Görgülüarslan, Olgun Utku Güngör