Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri

“Orta ve Yüksek Teknoloji Ürünleri Üreten İmalat Sektörlerinin Son On Yıldaki Performansının Değerlendirilmesi”

Yusuf Tansel İç 

“Helikopter Ürün Konumlandırma ve AHP/TOPSIS Yöntemi”

Nesij Ünal, Yahya Öz 

“Vakumlu Bir Yol Süpürücünün Vakum Arabası Tasarımının Parçacık Toplama Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi”

Zeynep Aslı Oruç,  Volkan Açıkgöz, Mutlu Biçici

“An Experimental Evaluation of The Three Types of Corrosion, Passivation, Pitting, and Uniform Corrosion, by Electrodeposited Chromium-Nano Diamond Composite Coating on Porous Materials”

Nima Zoghipour,  Radoslav Valov, Vladimir Petkov, Elmas Salamcı, Rahmi Ünal

“Elyaf Takviyeli Polimer Tamir Tasarımının Sistematik Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi”

Öznur Bayraktar Erbudak,  Orhan Erden