ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Silindirik Tornalamada Aynı Parçadaki Çap ve Yüzey Pürüzlülüğü Değişiminin Deneysel İncelenmesi –

 Can ÇOĞUN, Hüseyin YAKAR

Katı Atık İşleme Tesisleri İçin Bilgisayar Destekli Döner Tambur Elek ve Konveyörü Tasarımı – Bilgin KAFTANOĞLU, Okan ALKAN

Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Plazma Arkı İle Kesilmesi  –  Melih BAYRAMOĞLU, M. Merter ÇANKAYA

Çelik Tel Halatlarda Tel Çapı ve Redüksiyon Oranının Yorulma Dayanımına Etkisi – M. Nedim GERGER, Mustafa TAYANÇ

Dönel Makina Parçalarının Eksenel Simetrik Unsurlarla Modellenmesi –  Suat ÇELİK, H. Rıza BÖRKLÜ

KİTAPLAR

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER