ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Silindirik Tip Çapaksız Dövme Kalıplarının Tasarımında Bir Uzman Sistem Uygulaması – N. F. YILMAZ, Ö. EYERCİOĞLU

Elastik Süsyansiyon Tamponları için Bilgisayar Destekli Tasarım Yönetimi – K. ÇALIŞKAN, İ. KONUKSEVEN, Y. S. ÜNLÜSOY

Derin Çekmede Buruşmanın Bilgisayar Destekli Modellenmesi – M. A. PİŞKİN, B. KAFTANOĞLU

Ürün Tasarımıyla İlgili Kalite Kontrol Ölçütlerinin Seçiminde Uzman Sistem Yaklaşımı – S. ÇEBİ, E. DEMİRCİ

Epoksi ve Polyester Reçineli Polimer Betonda Granülometri ve Bağlayıcı Oranları Değişimiyle Eğilme Dayanımı Optimizasyonu – E. ATEŞ

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER